Par projektu

Demogrāfiskās prognozes Lietuvā un Latvijā liecina, ka straujā sabiedrības novecošanās īsā laika posmā novedīs pie liela pieprasījuma pēc uzlabotiem un jauniem veselības aprūpes pakalpojumiem. Lai samazinātu sociālo atstumtību vecāka gadagājuma cilvēkiem un iedrošinātu viņus būt sabiedriski aktīvākiem, nepieciešams uzlabot šo cilvēku fizisko aktivitāti un citus labsajūtas faktorus, ieviešot jaunus elektroniskos aprūpes pakalpojumus Lietuvas un Latvijas sociālās aprūpes namos un uzlabojot šo pakalpojumu pieejamību sabiedrībai.Projekta mērķis ir attīstīt vecāka gadagājuma cilvēku aprūpes pakalpojumus, stiprinot slimību profilakses pasākumus, un izveidot jaunus, publiski pieejamus pakalpojumus cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, attīstīt e- veselības aprūpes pakalpojumu pārklājumu. Šī projekta laikā sadarbosies sociālās aprūpes institūcijas un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju speciālisti no Lietuvas un Latvijas, lai radītu reālā laika cilvēka fizioloģisko parametru novērošanas pakalpojumus, kas ļaus speciālistiem identificēt un novērtēt veselības problēmas, izveidot individuālu fizisko aktivitāšu un atpūtas plānu ar mērķi uzlabot dzīves kvalitāti, paildzināt neatkarību un veicināt to integrāciju sabiedrībā. Projektā radītie jaunās paaudzes sociālie pakalpojumi – uzlabota un jaunizveidota smart (gudrā) sociālo pakalpojumu infrastruktūra, radīs iespēju risināt Latvijas un Lietuvas programmas definētos izaicinājumus ilgtspējīgai attīstībai. Iztrādātie risinājumi ļaus sekmīgi sasniegt 3 programmas direktorijas, kas iekļautas Interreg V-A LATLIT specifiskajā mērķī 3.1. Lai izveidotu un attīstītu jaunos sociālos pakalpojumus, projetā tiks izveidots kopīgs kompetences centrs ar mērķi sekmēt veco cilvēku aprūpes sociālo pakalpojumu attīstību. Tiks apveinoti latviešu un lietuviešu sociālās aprūpes darbinieki, zinātnes un izglītības kopienas biedri, kas ļaus apmainīties ar esošajām zināšanām un kompetencēm.

Project start date: 03.04.2017
Project end date: 02.04.2019

Total project budget: ‎€ 607 206.58
Project ERDF co-financing:
€ 516 125.58