Renginiai

Projekto grupė pastoviai keisis savo patirtimi per susitikimus, apmokymus ir kitus gebėjimus ugdančius užsiėmimus įvairiuose renginiuse. Tai leis gerinti jungtinio vystymo planus ir jų viešinimą per tarpvalstybinius regionus programos srityje.

Pagrindiniai renginiai bus šie:

  • darbo susitikimai,
  • techninio darbo susitikimai,
  • apmokymų kursai,
  • programos renginiai.

2017-05-03 Pirmasis darbo susitikimas

Projekto pirmasis darbo susitikimas vyko Klaipėdoje, LP_1 institucijoje Klaipėdos Universitete 2017-05-03. kuriame dalyvavo LLI-1 partneriai. Visi projekto dalyviai: Klaipėdos Universitetas, Jūrų technologijų ir gamtos mokslų fakultetas ir informatikos ir statistikos katedra, Klaipėdos miesto globos namai, Ventspilio skaitmeninis centras, Ventspilio miesto socialinė tarnyba – prisistatė ir supažindino su savo institucijomis, projekto darbuotojais. Susitikimo metu buvo diskutuojama dėl projekto valdymo, įgyvendinimo, komunikacijos ir atskaitų rengimo procedūrų. Buvo aptartos viso projekto ir dabartinio laikotarpio projekto įgyvendinimo veiklos. Per pirmąjį darbo susitikimą buvo įkurti projekto valdymo organai Project Steering Group (PSG) ir Project Management Group (PMG) ir monitoringo sistema.

Projekto partneriai 2017-08-24 susitiko Klaipėdos miesto globos namuose. Fotografas Jānis Deinats įamžino keletą akimirkų mūsų darbo.

2017-09-11 Techninio darbo susitikimas

Pirmasis techninio darbo susitikimas, kuriame dalyvavo LLI-1 partneriai, vyko Ventspilyje 2017-09-11. Partneriai aptarė pirmojo periodo rezultatus ir pasiekimus, atskaitų klausimus.

2018-01-12 Antrasis darbo susitikimas Klaipėdoje

Projekto LLI-1 “Joint competence center for smart elderly care social services development” antrasis darbo susitikimas vyko Klaipėdos miesto globos namuose sausio 12 dieną. Klaipėdos miesto globos namų partneris pristatė projekto pasiekimus ir pademonstravo nupirktą įrangą. Buvo aptarti antrojo periodo veiklos ir numatyti rezultatai. Buvo diskutuojama ir planuojama dėl ateinačių pirmųjų apmokymų kursų.

2018-03-21 – 2018-03-23 Pirmieji apmokymų kursai projekto LLI-1 “Development of new generation of social services tools with improved accessibility” Klaipėdoje

Nariai iš partnerinių institucijų: Ventspilio socialinės tarnybos, Globos namų Selga ir Klaipėdos miesto globos namų, buvo mokomi dirbti su naujomis socialinėmis elektroninėmis paslaugomis ir ICT (informacijos ir komunikacijos technologijų) įrankiais. Pagrindinės temos buvo naujos kartos socialinės paslaugos, ugdant pagyvenusių žmonių kūrybinius programavimo įgūdžius, įvadas į naujos kartos išmaniuosius įrankius ir įrenginius sveikatos priežiūrai, naujos kartos socialinių paslaugų įrankiu diegimas, paremtų debesų kompiuterijos platformomis, išmanioji gliukozes matavimo įranga, pagerinanti pagyvenusių žmonių sveikatos priežiūrą ir prieinamumą, išmanosios pagyvenusių žmonių globos metodologijos kūrimas ir naujos kartos socialinės paslaugos. Visiems apmokytiems specialistams buvo įteikti sertifikatai. Taip pat buvo kultūrinės ekskursijos, ekskursija į fakulteto laboratorijas.

2018-03-23 Techninio darbo susitikimas

Techninio darbo susitikimas, kuriame dalyvavo LLI-1 partneriai, vyko Klaipėdoje 2018-03-23.  Partneriai tarėsi dėl Juntinio kompotencijų centro (Joint Competence Center) įkūrimo. Buvo aptartos visų partnerių antro periodo pasiekimų atskaitos. Taip pat buvo aptarta dėl projekto trečiojo periodo planavimo.

2018-06-20 Trečiasis darbo susitikimas

Trečiasis darbo susitikimas vyko Ventspilio skaitmeniniame centre (Ventspils Digital Center). Per šį susitikimą buvo aptarta apie sukurtų naujų socialinių paslaugų ir infrastruktūros įgyvendinimą ir pilot implementation. Vyko diskusijos apie kiekvieno partnerio veiksmus per trečiąjį projekto periodą, projekto partneriams iškilusias problemas ir jų sprendimo būdus. Buvo aptartas antrųjų projekto apmokymų kursų organizavimas.

2018-09-25 – 2018-09-27 Antrieji apmokymų kursai

Projekto LLI-1 Joint competence center for smart elderly care social services development įgyvendino antruosius apmokymų kursus naujame įkurtame jungtinių kompetencijų centre. Kursai vyko Ventspilyje, Latvijoje 2018-09-25 – 2018-09-27. Per šiuos kursus tikslinių grupių nariai įgyjo teorinių žinių ir praktinių įgūdžių, kurie pagerino kompetencijas kurti ir suteikti naujos kartos socialinės įtraukties paslaugas.

2019-02-14 Ketvirtasis darbo susitikimas

Ketvirtasis LLI-1 projekto darbo susitikimas vyko Ventspilyje 2019-02-14. Per šį ketvirtąjį darbo susitikimą buvo diskutuojama apie sukurtos naujos socialinės paslaugos ir infrastruktūros vystymo ir pilotinio realizavimo progresą, paskutiniojo  ketvirtojo periodo veiklas ir užduotis, kurias kiekvienas partneris turėjo atlikti, jog sėkmingai užbaigtų šį periodą ir įgyvendintų visą projektą. Taip pat, buvo organizuojami tretieji projekto apmokymų kursai.

2019-03-06 – 2019-03-08 Tretieji apmokymų kursai

Projektas LLI-1 “Joint competence center for smart elderly care social services development” įgyvendino trečiuosius apmokymų kursus “Development of methods and ICT solutions for more accessible social services” („Metodų ir informacijos ir komunikacijos technologijų sprendimų kūrimas gerinti socialinės rūpybos prieinamumą“), įkurtame naujame junginių kompetencijų centre. Šie kursai vyko Klaipėdoje, Lietuvoje 2019-03-06 – 2019-03-08. Per šiuos kursus tikslinių grupių nariai įgijo ir pagilino teorinių žinių ir praktinių įgūdžių apie naujas technologijas sveikai gyvensenai, panaudojant išmaniąją įrangą, SNOEZELEN aplinkos pritaikymą pagyvenusiems žmonėms, naujas tendencijas, iššūkius ir technologijas pagerinti senjorų socialinį įsitraukimą ir sveikatą. Taip pat, tikslinių grupių nariai dalyvavo  metodologiniame ture-seminare unikaliame regione delfinų terapijos centre. Šie kursai pagerino naujos kartos socialinės įtraukties paslaugų kūrimo ir teikimo kompetenciją .

 

2019-03-27 Finalinė konferencija

LLI-1 project Joint competence center for smart elderly care social services development has organized the Final conference. The final project conference took place in Ventspils, Latvia. During the conference project partners has presented project results, discussed and shared knowledge with broader audience. Members from target groups, stakeholders and other interested parties has been invited to particpate in the conference.

Buvo suorganizuotas projekto LLI-1 “Joint competence center for smart elderly care social services development” finalinis konferencija. Ji vyko Ventspilyje, Latvijoje. Šioje konferencijoje projekto partneriai pristatė projekto rezultatus, diskustavo ir dalinosi žiniomis su platesnę auditoriją. Dalyvauti konferencijoje buvo pakviesti tikslinių grupių nariai, investuotojai ir kiti suinteresuotieji asmenys