Partneriai

Projektas LLI-1 Joint smart social services yra įgyvendinamas keturių partnerių iš Latvijos ir Lietuvos

Pagrindinis vadovaujantis projekto partneris yra Klaipėdos universitetas. Universitetas turi didžiulę tarptautinių bei nacionalinių projektų vykdymo ir vadovavimo patirtį skirtingose srityse. Vadovaujančio partnerio komandos nariai sėkmingai užbaigė 2 tyrimų ir studijų projektus, dalinai finansuojamus Latvia-Lithuania 2007-2017 programos lėšomis:

 1. Development of Joint Research and Training Centre in High Technology Area LLII-061 (2012 – Best Leader Partner Nomination of LATLIT programme JTS)
 2. JRTC expansion of distributed real-time signal processing and control systems area LLIV-215 (submitted to EU RegioStars 2013 Awards and 2014 – Best Innovative Project Nomination of LATLIT programme JTS).

Vykdant šiuos projektus buvo įkurtos specialios paskirties laboratorijos Klaipėdoje ir Ventspilyje, kaip bendras JRTC (Joint Research and Training Centre). Naujų išmaniųjų paslaugų kūrimas slaugos namams yra šio JRTC centro įgytų kompetencijų tąsa. Reikšmingos paslaugų kūrimo patirties buvo įgauta tyrėjų grupei vykdant nacionalinį projektą MOBAS (Development of new wireless and mobile services).

Projekto partneris 2 yra Klaipėdos miesto globos namai.

Institucija turi ilgalaikę patirtį prižiūrint senyvo amžiaus ir neįgalius asmenis Klaipėdoje, Lietuvoje. Įstaiga yra licencijuota dirbti su senyvo amžiaus socialine grupe, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus. Turi licencijas teikti institucinę socialinę priežiūrą senyviems žmonėms (ilgalaikę ir trumpalaikę) bei teikti socialinę priežiūrą žmonėms su negalia. Įstaigai suteikta sveikatos priežiūros institucijos licencija Nr. 2731, suteikianti teisę vykdyti slaugos, bendrosios praktikos, fizinės medicinos ir reabilitacijos, masažo paslaugas. Institucijoje įdiegta bazinė multisensorinio kambario įranga, jau reikalaujanti papildomų įrenginių, metodikų bei apmokyto personalo. Taip pat, šis kambarys gali būti praplėstas, suteikiant realaus laiko atsaką personalui, surenkant fiziologinių jutiklių duomenis iš pacientų. Tokio tipo sistema šiuo metu neturi analogų rinkoje.

Projekto partneris 3 – Ventspilio skaitmeninis centras.

Pagrindinės partnerio kompetencijos:

 • Skatinti Ventspilio savivaldą, gyventojus bei verslą įsitraukti į informacinės visuomenės bei e-valdžios veiklas;
 • Aktyviai dirbti kuriant informacinę visuomenę ir įgyvendinant e-sprendimus lokaliu, regioniniu, nacionaliniu ir tarptautiniu lygiu;
 • Sukurti, palaikyti ir vystyti informacinių bei komunikacijos technologijų infrastruktūrą. 2014 m. buvo patvirtintas Ventspilio ICT sektoriaus vystymosi strategija ir veiksmų planas 2014-2020 metams, kuriame numatyta, kad Ventspilio skaitmenins centras yra atsakingas už:
  • Veikla, kurios leidžia Ventspilį atpažinti, kaip išmanųjį miestą;
  • Skatinti įmonių ICT srityje įkūrimą ir vystymą;
  • Padidinti ICT sektoriaus apyvartą,
  • Padaryti Ventspilio miestą, kaip pilotinio skirtingų išmaniųjų paslaugų diegimo miestą.

Atsižvelgiant į tai, kad Ventspilio skaitmeninis centras specializuojasi išmaniojo miesto pilotinėse veiklose, šis projektas yra puikus ankstesnių veiklų tęsinys. Ventspilio skaitmeninis centras, taip pat, turi patirties ir e-sveiktos srityje. 2013 metais buvo vykdomas projektas CeBa Testbed “Acreo national testbed for smart homes and e-health”. Acreo Swedish ICT buvo atsakingas už pilotinį diegimą ir demonstraciją (CeBa Testbed),  Central Baltic regione su partneriais ir Latvijos (Ventspils Digital Center) bei Estijos (Institute of Baltic Studies). Projekto metu buvo sukurtos, išbandytos ir pademonstruotos paslaugos ir įranga išmaniojo būsto, e-sveikatos, e-valdžios, e-mokymo srityse. Jos buvo išbandytos realių galutinių vartotojų. Partneris panaudos visas savo ankščiau įgytas žinias ir kompetencijas vykdant šį Latvia-Lithuania programos projektą.

Projekto partneris 4 yra Ventspilio miesto socialinių paslaugų skyrius

Pagrindinės tematinės Ventspilio miesto socialinių paslaugų skyriaus kompetencijos yra:

 • Suteikti socialinę pagalbą ir socialines paslaugas Ventspilio gyventojams,
 • Rūpintis socialiniu darbu su individualiais asmenimis, šeimomis bei asmenų grupėmis;
 • Vykdyti socio-aplinkos tyrimus ir identifikuoti problemas;
 • Kurti socialinių paslaugų vystymo konceptus, tikslines programas ir pasiūlymus naujoms paslaugos kurti, bendradarbiauti su socialinėmis ir religinėmis organizacijomis.

Senyvo amžiaus ir žmonėms su negalia Ventspilio miesto socialinių paslaugų skyrius teikai šias socialines paslaugas:

 • Suteikia galimybę gyventi socialinės slaugos namuose „Selga“;
 • Galimybė gauti paslaugas namuose;
 • Galimybė gauti „saugumo mygtuko“ paslaugą senyviems žmonėms arba žmonėms su funkcinėmis negaliomis.

Miestas suteikia galimybę alternatyviai rūpybai bei rūpybai namuose žmonėms gyventiems be globėjo. Jos gali būti suteikiamos, pasirašius trišalę sutartį tarp asmens, miesto ir slaugytojo. Atsižvelgiant į tai, kad Ventspilio miesto socialinių paslaugų skyrius specializuojasi alternatyviosios slaugos srityje, šis projektas yra puiki galimybė identifikuoti reikalingus patobulinimus sistemoje, kad šios paslaugos būtų teikiamos dar efektyviau. Pagrindinė partnerio rolė ir indėlis bus sudaryti ir vykdyti senyvo amžiaus ir žmonių su negalia apklausas ir vertinti rezultatus, nustatyti kokie patobulinimai reikalingi, kad pagerinti socialinės priežiūros sistemą. Taip pat, Ventspilio miesto socialinių paslaugų skyrius bus kaip pilotinio diegimo įstaiga, kurioje bus išbandomos sukurtos naujos kartos išmaniosios socialinės rūpybos paslaugos.