Apie projektą

Lietuvos ir Latvijos demografinės prognozės rodo, jog abiejų šalių senstančios visuomenės lems spartų sveikatos priežiūros esamų ir naujų paslaugų paklausos didėjimą ir kokybinius pokyčius. Mažinant senyvo amžiaus žmonių socialinę atskirtį ir įtraukti juos į visuomeninę veiklą, reikalinga gerinti jų fizinį aktyvumą ir kitus sveikatinimo aspektus, diegiant naujas senyvo amžiaus žmonių priežiūros elektronines paslaugas Lietuvos ir Latvijos globos namuose, bei didinant šių paslaugų prieinamumą visuomenei. Projektu siekiama vystyti vyresnio amžiaus žmonių sveikatos priežiūrą ir rūpybą, stiprinant ligų prevencijos priemones, bei kurti naujas viešai prieinamas paslaugas žmonėms, turintiems specialiųjų poreikių, vystant e-sveikatos paslaugas. Susikooperavę Latvijos ir Lietuvos socialinės rūpybos, informacinių ir komunikacinių technologijų specialistai sukurs realaus laiko žmogaus fiziologinių parametrų stebėjimo paslaugą, leidžiančią identifikuoti ir įvertinti sveikatos problemas, sudaryti individualias fizinio aktyvumo programas, siekiant pagyvenusiems žmonėms pagerinti jų gyvenimo kokybę, ilgiau išlikti savarankiškiems ir padidinti jų integraciją į visuomenę. Teikiamas projektas deklaruoja, kad sukurtas pavyzdinis naujos kartos socialinių paslaugų teikimas per pagerintą ir naujai sukurtą bendrų sumaniųjų socialinių paslaugų infrastruktūrą programos regione, sudarys geresnes galimybes Latvijos ir Lietuvos programos darnaus vystymosi iššūkiams spręsti. Šie sprendimai leis sėkmingai pasiekti Interred V-A LATLIT programos 3 prioriteto iškeltą specifinį 3.1 tikslą. Šioms naujoms socialinėms paslaugoms kurti ir plėtoti projektas įkurs bendrą jungtinį kompetencijų centrą išmaniosioms socialinėms rūpybos paslaugų senyviems žmonėms teikti, apjungiantį Latvijos bei Lietuvos socialinės rūpybos, mokslo ir studijų bendruomenės narius ir leidžiantį keistis turimomis žiniomis bei kompetencijomis.

Projekto pradžia: 03.04.2017
Projekto pabaiga: 02.04.2019

Bendras projekto biudžetas: ‎€ 607 206.58
Projekto ERDF kofinansavimas:
€ 516 125.58